ดร.อำนาจ วืชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเตรียมทดลองการเรียนการสอน ก่อนใช้จริงวันเปิดเทอม และเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบถุงปันสุขให้แก่นักเรียน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ดร.อำนาจ วืชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเตรียมทดลองการเรียนการสอน ก่อนใช้จริงวันเปิดเทอม และเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบถุงปันสุขให้แก่นักเรียน ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

ดร.อำนาจ วืชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเตรียมทดลองการเรียนการสอน ก่อนใช้จริงวันเปิดเทอม และเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบถุงปันสุขให้แก่นักเรียน ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) โดยมีนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน